Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
info@apokf.cz

ASOCIACE PRACOVIŠŤ
A ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMACIE

  

Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie

O APOKF

Co stojí za zkratkou APOKF

Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie, z.s. (APOKF) je sdružením vedoucích zaměstnanců (příp. jejich zástupců) oddělení a pracovišť klinické farmacie v ČR. V čele asociace stojí čtyřčlenné předsednictvo s tajemníkem.

Předsednictvo
O APOKF

Naše vize a hodnoty

Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie si klade za cíl prohlubovat klíčovou spolupráci napříč jednotlivými zařízeními a společně také formovat nejen legislativně jistější pozici budoucích klinických farmaceutů.

EFEKTIVITA

Efektivní komunikace vedoucích oddělení a pracovišť klinické farmacie mezi sebou.

SPOLUPRÁCE

Koordinace činností a postupů oddělení a pracovišť klinické farmacie napříč zdravotnickými zařízeními, zdravotnickým systémem v ČR.

PRÁVNÍ OPORA

Aktivní zapojení do připomínkových řízení v rámci legislativního procesu ve vztahu k návrhům týkajících se povolání klinického farmaceuta. Současně také právní ochrana klinických farmaceutů

LEGISLATIVNÍ VÝVOJ

Iniciace a prosazování důležitých legislativních změn potřebných pro rozvoj klinickofarmaceutické péče v ČR.

Předsednictvo

PharmDr. Irena Murínová

Předsedkyně
Oddělení klinické farmacie
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
e-mail: irena.murinova@uvn.cz
tel: +420 973 208 393

PharmDr. Milada Halačová, PhD.

Místopředsedkyně
Oddělení klinické farmacie
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
email: milada.halacova@homolka.cz
tel. +420 257 273 036

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D

Členka předsednictva Oddělení klinické farmacie
Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2, 18000 Praha 8
e-mail: jana.gregorova@bulovka.cz
tel: +420 266 084 104

PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D.

Člen předsednictva Oddělení klinické farmacie
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
nemocnice Středočeského kraje
Máchova 400, 256 01 Benešov
email: dalibor.cerny@hospital-bn.cz

Mgr. Jana Mohoutová

Tajemnice
Oddělení klinické farmacie
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
e-mail: mohoutova.jana@uvn.cz
tel: +420 973 203 712

Staňte se také členem APOKF

Členové APOKF

Nemocnice Na Homolce
Fakultní Thomayerova nemocnice
Fakultní nemocnice Bulovka
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Galerie

Nové příspěvky na našem blogu

Aby vám nic neuniklo ze světa klinické farmacie a našeho zapojení v něm.

Jednání předsednictva

V úterý 9. května 2023 proběhlo další jednání předsednictva APOKF. Zápis z jednání již naleznete v sekci Dokumenty. Velký prostor byl věnován přípravě prvního sněmu členů APOKF, který je naplánován[…]

Read more

Napište nám

Máte-li jakýkoliv dotaz k činnosti APOKF, použijte prosím formulář níže.