Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
info@apokf.cz

Pracoviště a oddělení klinické farmacie v ČR

Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie, z.s.